Eys_Çalışma Yüzeyi 1

Eys Blog

Atık Su Yönetimi Nedir?

Atık Su Yönetimi Nedir?

Kullanılabilir su miktarının her geçen gün azalması, endüstri tesisleri ve yerleşim birimleri gibi su tüketicilerinin kaynak bulmasında problemlerle karşılaşmasına neden…
Yeşil Atık Yönetimi Nedir?

Yeşil Atık Yönetimi Nedir?

Başka tür katı atıklardan ayrılan ve park, doğa veya bahçelerde oluşan yaprak, ot kırpıkları, çalı, dal ve diğer organik madde türleridir.…
Biyogaz Nedir?

Biyogaz Nedir?

Oksijensiz ortama (anaerob) istenilen ısıl ve biyolojik koşulların sağlanması şartı ile beslenen organik materyaller, metan bakterileri tarafından bileşenlerine parçalanırken, ortamda…
Gübre Yönetimi Nedir?

Gübre Yönetimi Nedir?

Gübre yönetimi, hayvan gübrelerinin çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yakalanması, depolanması, işlenmesi ve kullanılması anlamına gelir. Çeşitli tutma tesislerinde tutulabilir.…