Eys_Çalışma Yüzeyi 1

Atık Su Yönetimi Nedir?

Atık Su Yönetimi Nedir?

Atık Su Yönetimi Nedir?

Kullanılabilir su miktarının her geçen gün azalması, endüstri tesisleri ve yerleşim birimleri gibi su tüketicilerinin kaynak bulmasında problemlerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kaynakta kirlilik kontrolü, su temini ve arıtılması ile ilgili olarak Su Yönetimi projeleri geliştirilmektedir.

Kirliliğin kaynağında kontrol altına alınıp önlenmesi amacı ile tesislerin planlanmasından, işletilmesine kadar her aşamada çalışmalar yürütülmektedir. Atıksu yönetiminin en önemli parçalarından biri olan tesis içi önlemler konusunda planlamalar yapılmakta, hammadde- atık geri kazanımı sağlanarak kirlilik yükünün azaltılması sağlanmaktadır.

More Posts

Biyogaz Nedir?

Oksijensiz ortama (anaerob) istenilen ısıl ve biyolojik koşulların sağlanması şartı ile beslenen organik

Gübre Yönetimi Nedir?

Gübre yönetimi, hayvan gübrelerinin çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yakalanması, depolanması, işlenmesi ve