Eys_Çalışma Yüzeyi 1

Yeşil Atık Yönetimi Nedir?

Yeşil Atık Yönetimi Nedir?

Yeşil Atık Yönetimi Nedir?

Başka tür katı atıklardan ayrılan ve park, doğa veya bahçelerde oluşan yaprak, ot kırpıkları, çalı, dal ve diğer organik madde türleridir. Toplanması ve işlenmesi daha zor olan gıda atıklarını içermez.

Kompostlamanın Yararları Nelerdir?

Arazinin kompostla gübrelenmesi, bitkilerin toprakta bulunan besinleri emmesine yardımcı olur, ayrıca toprağa farklı besleyici ögeler de kazandırır. Killi toprakların havalanmasını sağlar ve suyu daha iyi geçirmelerine yardımcı olur, ufalanmalarını kolaylaştırır, daha kolay kazılmalarını ve sürülmelerini sağlar. Kumlu topraklarda normalde akıp giden suyun tutulmasını sağlayarak bitkilerin daha uzun süre su çekmelerine yardımcı olur, sulama ihtiyacını azaltarak kurak dönemlerde bitkilerin kurumalarını önler.

More Posts

Biyogaz Nedir?

Oksijensiz ortama (anaerob) istenilen ısıl ve biyolojik koşulların sağlanması şartı ile beslenen organik

Gübre Yönetimi Nedir?

Gübre yönetimi, hayvan gübrelerinin çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yakalanması, depolanması, işlenmesi ve