Eys_Çalışma Yüzeyi 1

Biyogaz Nedir?

Biyogaz Nedir?

Biyogaz Nedir?

Oksijensiz ortama (anaerob) istenilen ısıl ve biyolojik koşulların sağlanması şartı ile beslenen organik materyaller, metan bakterileri tarafından bileşenlerine parçalanırken, ortamda biyogaz olarak adlandırılan, içeriğinde %50-60 arası metan, %25-45 arası karbondioksit ve eser miktarda diğer gazları barındıran bir gaz meydana gelmektedir. Biyogaz oluşum süreci, hidroliz, asetojenez ve metanojenez olarak adlandırılan karmaşık süreçlerin sonucunda gerçekleşen ve oldukça dikkatle takip ve kontrol edilmesi gereken bir süreçtir. Gaz üretimini engelleyici tüm etkenlerin önceden tesbiti, gerekli önlemlerin alınması, tankların içerisinde yer alan karışımın biyolojik olarak takip edilmesi ve tesiste uzun süreli servis nedeniyle dur/kalkların yaşanmaması sürecin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Biyogaz eldesi amaçlanarak kurulan tesisler, hammadde karışımının fiziksel yapısı ve uygulanan fermantasyon tekniği dikkate alınarak yaş ve kuru fermantasyon tesisleri olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

More Posts

Gübre Yönetimi Nedir?

Gübre yönetimi, hayvan gübrelerinin çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yakalanması, depolanması, işlenmesi ve