Eys_Çalışma Yüzeyi 1

Gübre Yönetimi Nedir?

Gübre Yönetimi Nedir?

Gübre Yönetimi Nedir?


Gübre yönetimi, hayvan gübrelerinin çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yakalanması, depolanması, işlenmesi ve kullanılması anlamına gelir. Çeşitli tutma tesislerinde tutulabilir. Hayvan gübresi (hayvan atığı olarak da anılır) sıvı, bulamaç veya katı formda olabilir. Su kirliliğine veya kabul edilemez derecede yüksek besin zenginleştirmesine neden olmadan toprağı zenginleştiren miktarlarda tarlalara dağıtılarak kullanılır. Gübre yönetimi, besin yönetiminin bir bileşenidir.

Eys Metal olarak gübre yönetiminde uçtan uca çözümler sunarak çevreye ve tarıma fayda sağlamayı hedefliyoruz. İşletmelerin tüm gübre hareketini yöneterek, tamamen atıl kabul edilen hayvan gübresinden katma değeri yüksek ürünler elde etmelerini sağlıyoruz.

More Posts

Biyogaz Nedir?

Oksijensiz ortama (anaerob) istenilen ısıl ve biyolojik koşulların sağlanması şartı ile beslenen organik