Eys_Çalışma Yüzeyi 1

EYS Kompost Tamburu

EYS Kompost Tamburu

EYS Kompost Tamburu

EYS BC Serisi kompost tamburları, aerobik fermantasyon sürecini önemli ölçüde hızlandıran son teknoloji ürünü bir inovasyondur. Aerobik bakterinin çoğalması için gerekli ideal ortamı oluşturur ve organik içeriğin mineralize edilmesiyle kompostlaştırma sürecini başlatır. EYS Kompost Tamburunun görevi, doğada bu işi yapan bakterilerin doğal işlemini “HIZLI” bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.

Fermantasyon işlemi için, sisteme dışarıdan herhangi bir sıcaklık verilmemektedir. Ekzotermik aerobik fermantasyonun sonucu olarak, organik katının ısısı +70°C dereceye kadar çıkar ve böylece Avrupa Birliği hijyenizasyon şartlarına uygunluk sağlanmış olur. Sıcaklıklar, hijyenizasyonun kanıtı olarak kablosuz sıcaklık sistemi sayesinde sürekli gözlenip kayıt altına alınır.

BC Serisi Kompost Tamburunda bulunan özel dizayn HD Separatör (ağır-şart separatörü) ile organik atık optimum nem düzeyine kadar susuzlaştırılır. Separatörün ayrıştırdığı katı faz, separatörün ağız mekanizmasından çıktığı anda özel üretim polimerik tamburun içine düşer ve burada 24-72 saat boyunca tutulur. Bu periyot boyunca, sistemin bilgisayarlı kontrol ünitesi ile tamburun içindeki sıcaklık derecesi, nem ve oksijen seviyesi otomatik olarak kontrol edilir. Sistem parametrelerinin izlenmesi ve ayarlanması dokunmatik kontrol ünitesi ile veya internet üzerinden kendi akıllı telefonunuz aracılığıyla da kolayca gerçekleşir.