Gübre Yönetimi II

EYS olarak geçen yazımızda gübre yönetimi ve gübre yönetiminin ilk adımı olan susuzlaştırmayı kısmen irdelemeye başlamıştık. Gübre yönetiminde susuzlaştırmayı biraz daha detaylandırarak ele alacak olursak; susuzlaştırma   sürecinin kilit noktası olan seperatör karşımıza çıkmaktadır. Seperatör; yapısında lif ihtiva eden katı-sıvı karışık malzemelerin (organik gübre gibi) mekanik olarak seperasyonu, bir başka deyişle katı ve sıvı fazlarını ayrıştırmak için dizayn edilmiştir.

Organik gübre yönetiminde susuzlaştırma aşamasından sonra gelen kompostlaştırma; organik maddelerin aerobik veya anaerobik koşullarda mikroorganizmalar vasıtası ile kararlı hale getirildiği bir işlemdir ve neticesinde bitki besin elementleri içeren ve organik madde bakımından zengin ürün olan kompost üretilir. Kompostlaştırma, normal şartlarda uzun süreç gerektiren zahmetli bir işlemdir. Fakat EYS’nin kompost üretimi için tasarlamış olduğu kompost tamburu; doğada bu işi yapan bakterilerin doğal işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Kompostlaştırma bilinenin aksine yeni bir uygulama değildir. Amerika’da 19. yy’dan beri kullanılmaktadır.

 Kompostlaştırma temel olarak bir bertaraf yönteminden öte geri kazanım yöntemidir. Günümüzde kompostlaştırmanın genel standartları belirlenmiştir. Kompostlaştırmada C/N oranı, havalandırma hızı, nem içeriği, pH seviyesi, sıcaklık ve gerekli besin maddelerinin sağlanması gibi birçok etken rol almaktadır.

Gübre yönetiminin diğer bir işlemi olan biyogaz hammadde sorunu olmayan bir sektördür. Biyogaz kazanımında tarımsal alanlardaki tesisler çoğunlukla hayvan dışkısını ana hammadde olarak almaktadır. Ayrıca biyogaz artırımı için hayvan gübresi yanında diğer organik hammaddelerin kullanılması gerekmektedir. Tarımsal hammadde olarak yonca, mısır silajı, tahıl kullanılmaktadır.  Biyogaz uygulamalarında kullanılan ana atıklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bitkisel Atıklar

Hayvansal Atıklar

Endüstriyel Atıklar

Gıda Atıklar

İnce kıyılmış sap, saman, mısır silaj, şeker pancarı atıkları, küspe atıkları, çotanak

İnek, domuz, kanatlı hayvanlar gübresi

Arıtma çamuru,  gliserin

yulaf posası, bisküvi ve çikolata, peynir altı suyu, zeytinyağı değirmen suyu, zeytin küspesi, meyve posası, biyolojik mutfak, mezbaha atıkları

 

Günümüze dönecek olursak, artık işletmeler gübre yönetimi ile maliyetlerini minimize edip karlarını maksimize etmektedir. Bu bağlamda EYS ailesi olarak yatırımcıların gübre yönetimi ile ilgili her türlü ihtiyacına (susuzlaştırma, kompostlama, biyogaz, arazi uygulamaları vb. gibi) çözüm sunmaya devam edeceğiz.